website utilities


Follow us:
+1 (646) 48 000 22 (New York, USA)

4. کیفیت و سرعت پشتیبانی و روش های ارتباط شما با کارگزار چگونه است؟

در زمان انجام معاملات واقعی ممکن است مشکلاتی در عمل برای شما ایجاد شود و نیاز به کمک کارگزار داشته باشید. بنابراین مهم است که تیم پشتیبانی کارگزار در اکثر مواقع در دسترس باشند. برخی از بازارهای مالی همچون فارکس (Forex)، بیست وچهار ساعته می باشند. بنابراین بهتر است کارگزاری را انتخاب نمایید که تعداد ساعات بیشتری و یا حتی 24 ساعته بتواند به شما پشتیبانی بدهد.

از سوی دیگر بسیار مهم است که روشهای پشتیبانی متعددی توسط کارگزار ارائه شود. بررسی نمایید که آیا کارگزار تنها با ایمیل و چت آنلاین پاسخگوی شماست و یا با تلفن و یا حتی نرم افزارهای ارتباطی همچون Skype، Google Talk، Yahoo Messenger نیز به شما پاسخ می دهد؟ مزیت چنین نرم افزارهای ارتباطی در آن است که به رایگان می توانید با تیم پشتیبانی صحبت کنید و متحمل هزینه های تلفن های بین المللی نشوید.

آیا تیم پشتیبانی با سرعت و با دقت کافی می توانند پاسخگوی شما باشند؟ آیا افراد این تیم دارای دانش و تجربه کافی می باشند؟ بهتر است برخی از مشکلات احتمالی خود را در حساب دمو شبیه سازی کرده، تیم پشتیبانی را با آن سئوالات و مشکلات محک بزنید. با روشهای مختلف با کارگزار تماس بگیرید و مدت زمان انتظار برای دریافت پاسخ مناسب را بسنجید. میزان کارایی و کامل بودن پاسخ های داده شده نیز می تواند نشان دهنده دانش و سطح حرفه ای کارگزار باشد.

خلاصه آنکه پیش از افتتاح حساب واقعی، از کیفیت و سرعت، دانش و تجربه تیم پشتیبانی مطمئن شوید و کارگزاری را انتخاب نمایید که با روشهای ارتباطی بهتری در ساعات کاری بیشتری بتواند به شما سرویس دهد.