website utilities


Follow us:
+1 64 64 8000 31 (New York, USA)

اصول پیش بینی های میان روزی

 

بر مبنای قوانین اساسی معامله گری در بازارهای مالی با توجه به تحلیل قاب های زمانی بالاتر و پیش بینی های هفتگی و فرصت های معاملاتی روزانه ابتدا جهت قویترین حرکت را برای فردا پیش بینی می کنیم. سپس با توجه به قدرت روند، در قاب های زمانی میان روزی به دنبال حمایت و مقاومت هایی برای تعیین دقیق نقاط ورود و خروج می گردیم.
پیش بینی های میان روزی تمامی اجزای یک استراتژی کامل معاملاتی را پوشش داده و شامل جهت، محدوده ورود، نقاط دریافت سود و نقطه توقف ضرر می باشد.

 

مثال: تصویر تحلیلی پیش بینی میان روزی روبرو، پیش بینی ساده ای را نشان می دهد که با توجه به جهت پیش بینی هفتگی و قدرت روند فرصتهای معاملاتی روزانه، جهت صعودی اعلام شده است. از حداقل (Low) قیمت در 2 روز گذشته (1.3005) برای حمایت 1 (S1) بعنوان بهترین نقطه ورود استفاده شده است. خطوط مقاومت R1 ، R2 و R3 نیز به عنوان نقاط دریافت سود معرفی شده اند.
 
همانگونه که دیده می شود با اندک آشنایی با علم تحلیل تکنیکال به راحتی می توانید دلایل تکنیکالی کلیه نقاط حمایت و مقاومت های معرفی شده را در داخل تصویر بیابید!

 

دقت نمایید هر چند که مطابق پیش بینی های هفتگی و فرصتهای معاملاتی روزانه تنها برای برخی از نمودارهای پیش بینی های میان روزی اجازه معامله خواهیم داشت، اما بسیاری از کاربران ما متقاضی دریافت پیش بینی های میان روزی برای نمودارهای دیگر نیز هستند، تا از آنها برای استراتژی های شخصی که استفاده می کنند، کمک بگیرند. بنابراین شهر پیش بینی تعهد نموده که برای کلیه نمودارها همه روزه پیش بینی هایش را ارائه نماید هر چند که در شرایط مناسبی برای معامله نباشند!