website utilities


Follow us:
+1 64 64 8000 31 (New York, USA)

یک فرصت معاملاتی روزانه: تشکیل قله در قیمت

تشکیل قله در قیمت، یکی از موفق ترین الگوهای پیش بینی نزول قیمت می باشد. نرم افزار 4CastMachine تشکیل قله قیمت را در کلیه نمودار ها جستجو و کشف می نماید. به این ترتیب به سرعت و به راحتی می توانیم تنها به نمودارهایی توجه کنیم که نزول مهمی در آنها در حال وقوع است و یک فرصت معاملاتی بسیار خوب را ایجاد کرده است.
اعداد منفی در ستون Peak/Valley(Trough) نشان دهنده تشکیل قله می باشند. قله ها دارای قدرت هایی بین صفر تا حدود منفی صد 100- می باشند و هرچه این عدد به منفی صد (100-) نزدیکتر باشد، قدرت آن قله نیز بیشتر است. با توجه به آنکه قدرت هر الگو ارتباط مستقیمی با احتمال موفقیت آن دارد، بنابراین بهتر است همواره الگوهایی را انتخاب نماییم که دارای قدرت بیشتری می باشند.

یک فرصت معاملاتی خوب: تشکیل قله

با تشکیل قله در نمودار روزانه، احتمال کاهش بیشتر قیمت - برای فردا و روزهای آینده - بسیار زیاد است. بنابراین می توانیم با معاملات فروش وارد بازار شویم.

Forming Peak on NZDUSD

مثال:

با توجه به شکل مقابل، 4CastMachine در تاریخ 2014.07.16 ، برای جفت ارز NZD/USD تشکیل قله با قدرت 33- را نشان می دهد.

 

Performance of Forming Peak on NZDUSD

نتیجه معامله فروش:

همانگونه که در شکل مقابل دیده می شود معامله فروش توانست بیش از 1050 پپ سود تولید نماید.

 

هر چند که در بسیاری از مواقع پس از تشکیل قله قیمت به عنوان تنها نشانه نزول، نزول های بزرگی نیز رخ می دهد، اما بهتر است دلایل تکنیکالی دیگری نیز، حدس نزول قیمت را تقویت نماید و سپس به فکر معامله باشیم. به این ترتیب در صورتی که تشکیل قله همراه با یک روند نزولی و یا در یک ناحیه مقاومت باشد، فرصت معاملاتی بسیار خوبی ایجاد می شود.

یک فرصت معاملاتی بسیار خوب: تشکیل قله در روند نزولی

در یک روند نزولی، تشکیل قله جدید، نشان دهنده آغاز یک موج نزولی جدید و از سرگیری روند نزولی می باشد. به این ترتیب تشکیل قله در یک روند نزولی، یک فرصت معاملاتی بسیار موفق می باشد.

Forming Peak on GBPUSD Downtrend

مثال:

با توجه به شکل مقابل، 4CastMachine در تاریخ 2013.02.02 ، برای جفت ارز GBP/USD روند نزولی با قدرت 25- و تشکیل قله با قدرت 57- را نشان می دهد.

 

Performance of Forming Peak on GBPUSD Downtrend

نتیجه معامله فروش:

نتیجه: همانگونه که در شکل مقابل دیده می شود معامله فروش توانست بیش از 850 پپ سود تولید نماید.

 

یک فرصت معاملاتی بسیار خوب: تشکیل قله در ناحیه مقاومت

مهمترین عامل تکنیکالی که از صعود بیشتر قیمت جلوگیری می کند و موجب نزول مجدد آن می شود، وجود یک ناحیه مقاومت(Resistance) است، در صورتی که پس از برخورد قیمت با ناحیه مقاومت، یک قله تشکیل شود، احتمال موفقیت معاملات فروش بسیار بالا خواهد بود.

Forming Peak on EURJPY Resistance

مثال:

با توجه به شکل مقابل، 4CastMachine در تاریخ 2012.03.30 ، برای جفت ارز EUR/JPY تشکیل قله با قدرت 46- در برخورد قیمت با خط مقاومت 110.75 را نشان می دهد.

 

Performance of Forming Peak on EURJPY Resistance

نتیجه معامله فروش:

همانگونه که در شکل مقابل دیده می شود معامله فروش توانست بیش از 1400 پپ سود تولید نماید.