website utilities


Follow us:
+1 64 64 8000 31 (New York, USA)

7. کدام یک از بازارهای مالی توسط کارگزار ارائه می شود؟

یکی از مهمترین اصول سرمایه گذاری در بازارهای مالی تشکیل سبد سرمایه گذاری می باشد. همواره باید تلاش نمایید تا سرمایه خود را در چند بازار ( یا نمودار) متفاوت سرمایه گذاری نمایید. با این روش در صورت ضرر احتمالی در یک بازار سود بازارهای دیگر می تواند آن را جبران نماید و ریسک سرمایه گذاری به شدت کاهش می یابد.

بنابراین هرچه تعداد بازارها و نمودارهایی که یک کارگزار در اختیار شما قرار می دهد بیشتر باشد، قدرت اننتخاب شما افزایش پیدا کرده و مسلما این امکان برای شما به وجود می آید که فرصتهای معاملاتی روزانه بیشتری را شکار نمایید.

پس بررسی نمایید که کدامیک از بازارهای مالی Forex، Commodities، Indices، Stocks، Sectors و Bonds توسط کارگزار ارائه می شود و در هر کدام از آنها چه تعداد نمودار در اختیار شما قرار می گیرد.

اما با توجه به محبوبیت بازارهای Forex، Commodities و Indices، دقت نمایید که آیا نمودارهای پرطرفداری که در لیست فرصت های معاملاتی روزانه و پیش بینی های هفتگی ForecastCity.com قرار دارد، توسط کارگزار ارائه می شود یا خیر.