website utilities


Follow us:
+1 (646) 48 000 22 (New York, USA)

یک فرصت معاملاتی روزانه: تشکیل دره در قیمت

تشکیل دره در قیمت، یکی از موفق ترین الگوهای پیش بینی صعود قیمت می باشد. نرم افزار 4CastMachine تشکیل دره قیمت را در کلیه نمودار ها بررسی و کشف می نماید. به این ترتیب به سرعت و به راحتی می توانیم تنها به نمودارهایی توجه کنیم که صعود مهمی در آنها در حال وقوع است و یک فرصت معاملاتی بسیار خوب را ایجاد کرده است.
اعداد مثبت در Peak/Valley(Trough) نشان دهنده تشکیل دره می باشند. دره ها دارای قدرت هایی بین صفر تا حدود 100 می باشند و هرچه این عدد بزرگتر باشد، قدرت آن دره نیز بیشتر است. با توجه به آنکه قدرت هر الگو ارتباط مستقیمی با احتمال موفقیت آن دارد، بنابراین بهتر است همواره الگوهایی را انتخاب نماییم که دارای قدرت بیشتری می باشند.

یک فرصت معاملاتی خوب: تشکیل دره

با تشکیل دره در نمودار روزانه، احتمال افزایش بیشتر قیمت - برای فردا و روزهای آینده - بسیار زیاد است. بنابراین می توانیم با معاملات خرید وارد بازار شویم.

Forming Trough on EURUSD

مثال:

با توجه به شکل مقابل، 4CastMachine در تاریخ 2012.07.26 ، برای جفت ارز EUR/USD تشکیل دره با قدرت 51 را نشان می دهد.

 

Performance of Forming Trough on EURUSD

نتیجه معامله خرید:

همانگونه که در شکل مقابل دیده می شود معامله خرید توانست بیش از 1000 پپ سود تولید نماید.

 

هر چند که در بسیاری از مواقع پس از تشکیل دره قیمت به عنوان تنها نشانه صعود، صعود های بزرگی نیز رخ می دهد، اما بهتر است دلایل تکنیکالی دیگری نیز، حدس صعود قیمت را تقویت نماید و سپس به فکر معامله باشیم. به این ترتیب در صورتی که تشکیل دره همراه با یک روند صعودی و یا در یک ناحیه حمایت باشد، فرصت معاملاتی بسیار خوبی ایجاد می شود.

یک فرصت معاملاتی بسیار خوب: تشکیل دره در روند صعودی

در یک روند صعودی، تشکیل دره جدید، نشان دهنده آغاز یک موج صعودی جدید و از سرگیری روند صعودی می باشد. به این ترتیب تشکیل دره در یک روند صعودی، یک فرصت معاملاتی بسیار موفق می باشد.

Forming Trough on CHFJPY Uptrend and Support

مثال:

با توجه به شکل مقابل، 4CastMachine در تاریخ 2013.11.11 ، برای جفت ارز CHF/JPY روند صعودی با قدرت 20 و تشکیل دره با قدرت 33 را نشان می دهد.

 

Performance of Forming Trough on CHFJPY Uptrend and Support

نتیجه معامله خرید:

همانگونه که در شکل مقابل دیده می شود معامله خرید توانست بیش از 1100 پپ سود تولید نماید.

 

یک فرصت معاملاتی بسیار خوب: تشکیل دره در ناحیه حمایت

مهمترین عامل تکنیکالی که از نزول بیشتر قیمت جلوگیری می کند و موجب صعود مجدد آن می شود، وجود یک ناحیه حمایت (Support) است، در صورتی که پس از برخورد قیمت با ناحیه حمایت، یک دره تشکیل شود، احتمال موفقیت معاملات خرید بسیار بالا خواهد بود.

Forming Trough on AUDUSD Support

مثال:

با توجه به شکل مقابل، 4CastMachine در تاریخ 2013.09.02 ، برای جفت ارز AUD/USD تشکیل دره با قدرت 20 در برخورد قیمت با خط حمایت 0.8930 را نشان می دهد.

 

Performance of Forming Trough on AUDUSD Support

نتیجه معامله خرید:

همانگونه که در شکل مقابل دیده می شود معامله خرید توانست بیش از 750 پپ سود تولید نماید.