website utilities


Follow us:
+1 64 64 8000 31 (New York, USA)

پایان روند در استراتژی شکار روند

در استراتژی شکار روند، پایان روند زمانی است که احتمال "آغاز روند" در جهت مخالف روند فعلی پیش بینی شود.

در این استراتژی، معمولا "آخرین نقطه دریافت سود" در قیمتی قرار دارد، که پیش بینی می شود که روند به راحتی نتواند از آن عبور نماید. به عبارت دیگر "آخرین نقطه دریافت سود" در روند جاری، معمولا مکانی است که تصور می شود نقطه پایان روند باشد. بنابراین با نزدیک شدن قیمت به "آخرین نقطه دریافت سود"، احتمال "پایان روند جاری" و "آغاز روند معکوس" افزایش می یابد. اما گاهی نیز پیش از رسیدن به این نقطه، نشانه هایی از بازگشت احتمالی قیمت و آغاز روند معکوس دیده می شود.

در این حالت تیم تحلیل و پیش بینی با دقت بیشتری نمودار قیمت را به صورت مداوم زیر نظر گرفته و در صورت مشاهده افزایش احتمال آغاز روند معکوس، پیش بینی جدید خود را منتشر می نماید.

با دریافت این پیش بینی، کلیه "معاملات باز" از روند قبلی را به صورت دستی می بندیم. معاملات باز ما در این حالت، شامل "معامله آزاد" (Soft TP) و معاملاتی هستند که هنوز به نقاط دریافت سودشان نرسیده اند (Hard TP).

خلاصه آنکه، هرهفته "آخرین پیش بینی های هفتگی" را بررسی و در صورتی که احتمال "آغاز روند" جدیدی، در جهت مخالف روند فعلی اعلام شد، کلیه معاملات روند قبلی را می بندیم.


مثال:

در تاریخ 2013.11.07 با تشکیل همر در منطقه خرید، با هفت معامله با نقاط دریافت سود مشخص (Hard TP) و یک معامله آزاد (Free Trade) با معاملات خرید وارد بازار شده ایم.
پنج معامله تا تاریخ 2013.12.17 با برخورد به نقاط دریافت سودشان با سود مجموع 3315 پپ بسته شده اند.

اما در تاریخ 2013.12.21 پیش بینی هفتگی با احتمال آغاز روند نزولی منتشر شد. به عبارت دیگر، امیدی به ادامه یافتن روند صعودی قبلی وجود ندارد و احتمالا آن روند به پایان رسید است. بنابراین معامله های ششم و هفتم که هنوز به نقطه دریافت سودشان نرسیده بودند و همچنین معامله آزاد را بستیم. این سه معامله نیز در مجموع 3369 پپ سود تولید نموده اند.

همانگونه که در شکل مقابل دیده می شود، معاملات باز، در زمان و قیمت بسیار خوبی بسته شده اند. ناحیه فروش پیش بینی شده نیز به زیبایی، سه ماه از صعود قیمت جلوگیری نمود و سرانجام روند نزولی پیش بینی شده، آغاز شد.

 

خط راهنمای پایان روند

در بسیاری از پیش بینی ها، خط افقی سبز رنگی در نمودار قیمت ترسیم می شود. این خط که در روند صعودی در مهمترین حمایت و در روند نزولی در مهمترین مقاومت قیمت ترسیم می شود، نشان دهنده آن است که تا زمانی که قیمت این خط را نشکسته باشد، روند فعلی ادامه می یابد.

در صورتی که معاملات بازی در روند فعلی داشته باشیم، در متن پیش بینی نیز نوشته می شود که در صورت شکست این خط، پیش بینی ادامه یافتن روند فعلی دیگر معتبر نخواهد بود و معاملات باز خود را نیز خواهیم بست.

توجه نمایید، شکست خط پایان روند زمانی است که یک کندل کامل در قاب زمانی روزانه در پشت خط تشکیل شود. دقت نمایید که حداقل 80 درصد بدنه (Body) کندل باید در پشت این خط قرار داشته باشد و این کندل نیز باید یک "کندل سالم" (Health Candle) باشد.

این خط، چه از لحاظ علمی و آموزشی و چه از لحاظ کاربردی، راهنمای بسیار خوبی برای استفاده کنندگان از پیش بینی های هفتگی است.

 


البته نگارش حرفه ای تعیین پایان روند در استراتژی شکار روند در دوره های آموزشی آکادمی به ویژه در دوره "رازهای معامله گران موفق" به صورت عملی آموزش داده می شود.