website utilities


Follow us:
+1 (646) 48 000 22 (New York, USA)

مدت زمان اعتبار پیش بینی میان روزی

مدت زمان اعتبار پیش بینی های میان روزی حدود 24 ساعت و تا پایان بسته شدن کندل روزی است که پیش بینی برای آن روز انجام شده!


اما منظور از این مدت اعتبار، مدتی است که به قیمت فرصت می دهیم تا وارد محدوده ورود شده و معاملات ما باز شوند. در صورت باز شدن معاملات با تنظیم نقاط دریافت سود و نقطه توقف ضرر، دیگر کاری با آن معاملات نخواهیم داشت و در ساعت ها و یا روزهای آینده یا این معاملات با سود بسته خواهند شد یا با ضرر.

 البته توجه داشته باشید که اگر مطابق پیش بینی، قیمت وارد محدوده ورود شده و سپس به اولین نقطه دریافت سود ما نیز رسیده باشد، به معنی موفقیت آمیز بودن موج پیش بینی شده می باشد و دیگر وظیفه پیش بینی به اتمام رسیده است و نباید برای ورود دیگری از آن استفاده کرد. به عبارت دیگر اگر مجددا قیمت بازگشت نموده و وارد محدوده ورود شود، نباید دوباره معامله جدیدی صورت گیرد!

 

موجب افتخار ماست که پیش بینی های میان روزی شهر پیش بینی دارای آنچنان دقت، قدرت و پشتوانه تحلیلی است که تا 24 ساعت می توان از آنها برای معامله استفاده کرد، چرا که 24 ساعت، زمان بسیار زیادی است که در بین ارائه دهندگان پیش بینی یا سیگنال های معاملاتی در سطح بین الملل بسیار نادر است. مدت زمان اعتبار برخی از وب سایت های معتبری که پیش بینی های معاملاتی ارائه می دهند حداکثر چند ساعت است و بسیاری از وب سایت های دیگر نیز اصولا توان ارائه پیش بینی را نداشته و فقط سیگنال های معاملاتی را که در همان لحظه انتشار باید معامله شوند را ارائه می کنند. این گونه وب سایت ها شما را مجبور می سازند به محض دریافت سیگنال، سریعاً و بدون داشتن هیچ فرصتی برای تفکر و تحلیل شخصی، وارد معامله شوید. همچنین، آنچه که شما دریافت می کنید تنها سه عدد برای نقطه ورود، TPو احتمالا SL است و هیچگونه نمودار و یا تحلیل علمی نیز ارائه نمی شود، لذا هیچگاه سطح علمی و تجربی شما ارتقا پیدا نمی کند.

از سوی دیگر دقت و قدرت تحلیلی بالای پیش بینی های میان روزی، این امکان را به شما می دهد که حتی در شرایط مناسب، از روش اردرگذاری (Pending orders) برای معاملات خود سود ببرید!