website utilities


Follow us:
+1 64 64 8000 31 (New York, USA)

مهمترین الگوها و تکنیک های پیش بینی جهت بازار فردا

از میان انواع و اقسام روش های تحلیلی و ایده ها و نظریه های ریاضی اقتصادی (Indicators) برای پیش بینی جهت بازار فردا، تنها چند روش ساده و بسیار کاربردی وجود دارد که مورد تایید کلیه حرفه ای های بازارهای مالیست!

در جنگ بین خریداران و فروشندگان حداقل به یک روز زمان نیاز است تا مشخص شود که برنده احتمالی نهایی کیست. پس در پایان هر روز با بسته شدن کندل روزانه، برنده امروز به احتمال زیاد تعیین می کند که فردا بازار به کدام سو حرکت می کند!

به این ترتیب نرم افزار 4CastMachine در پایان هر روز معاملاتی، تمامی بازارها را بررسی نموده و براساس الگوها و تکنیک های اصلی پیش بینی جهت بازار بهترین فرصت های معاملاتی برای فردا را به شما نشان می دهد.

مهمترین الگوها و تکنیک های اصلی پیش بینی جهت بازار فردا عبارتند از: