website utilities


Follow us:
+1 64 64 8000 31 (New York, USA)

جهت معکوس

در روزهایی که خبرهای اقتصادی با درجه اهمیت بالا و یا متوسط منتشر می شوند در صورتیکه قیمت بتواند خط حمایت S2 را که از جهت اصلی دفاع می کند (برای روزی که جهت اصلی صعودی اعلام شده است) بشکند، جهت معکوس شده و احتمال ادامه حرکت در جهت معکوس افزایش می یابد. در چنین حالتی معمولا قیمت با سرعت به سمت S3 حرکت کرده و این فرصت را ایجاد می کند که از جهت معکوس نیز بتوان سودی کسب کرد.


مثال:

 

جبران ضرر

دقت نمایید که پیش بینی های میان روزی "شهر پیش بینی" همراه با محاسبات بسیار دقیقی که نرم افزار فوق پیشرفته 4CastMachine پیشنهاد می نماید به گونه ای تولید می شوند که اگر معاملاتی که در جهت اصلی داشته ایم در نقطه توقف ضرر بسته شوند، سود حاصل از معاملات معکوس می تواند ضرر حاصل شده را تقریبا خنثی و جبران نمایند.


مثال: همانگونه که در تصویر روبرو نیز دیده می شود با شکسته شدن R2 قیمت به R3 رسیده است و ضرر معاملات اصلی با سود معاملات معکوس پوشش داده شده است:

 

ترکیب با استراتژی شکار روند

در روزهایی که جهت معکوس هم جهت با پیش بینی هفتگی بوده و DTO نیز جهت مخالفی را گوشزد نکرده باشد، می توانیم منتظر شکست جهت اصلی باشیم و در صورت وقوع شکست، در جهت معکوس وارد شویم. این تکنیک به خصوص در روزهایی که قیمت در نزدیکی و یا داخل محدوده ورود پیش بینی های هفتگی ما قرار دارد بسیار کاربردی بوده و ورودهای بهتری را برای معاملات شکار روند تولید می کند.


مثال:

استفاده صحیح:

با توجه به آنکه پیش بینی هفتگی نزولی بوده و قیمت نیز در نزدیکی محدوده ورود پیش بینی هفتگی قرار دارد از شکست حمایت 2 برای ورود استراتژی شکار روند استفاده می کنیم.
مطابق یکی از روش های خروج این استراتژی تا زمانی که پیش بینی میان روزی مخالف جهت پیش بینی هفتگی دریافت نکردیم می توانیم معاملات را باز نگه داریم. بر این اساس معاملات معکوس روبرو در تاریخ 2013.08.01 در لحظه دریافت پیش بینی میان روزی با جهت اصلی صعودی می توانند بسته شوند و به این ترتیب سود حدودی 400 پپ (4 * 100) را بدست آوره ایم.

ورود بدون مجوز:

با توجه به آنکه پیش بینی هفتگی نزولی می باشد، اجازه ورود به بازار با معامله خرید نخواهیم داشت، اما با فرض آنکه فردی تندرو بودیم و معامله پر ریسک خرید را انجام دادیم، این معاملات با میانگین ضرر 50 پپ (50 * 4 = 200) بسته شده اند. خوشبختانه معاملات معکوس نیز توانستد سود میانگین 50 پپ (50 * 4 = 200) را تولید نمایند و ضرر معاملات قبلی را از کارنامه معاملاتی مان پاک کنند.