website utilities


Follow us:
+1 (646) 48 000 22 (New York, USA)

ثبت حسابهای متاتریدر

از "اندیکاتور میان روزی" می توانید حداکثر بر روی 2 حساب متاتریدر استفاده کنید. این حسابهای متاتریدر را باید در پروفایل خود در شهر پیش بینی ثبت کرده باشید. برای ثبت این حساب ها  اگر مشترک  شهر پیش بینی نیستید ثبت نام نمایید و اگر مشترک شهر پیش بینی هستید به My Account  خود مراجعه کنید. 

به قسمت ویرایش وارد شوید.

 در قسمت Account Numbers ، شماره حساب های متاتریدر را وارد کنید و دکمه Save را بزنید.

توجه
شهر پیش بینی
 • نوع حساب متاتریدر 4 (حساب واقعی یا مجازی) مهم نیست، شماره حساب باید درست باشد و به صورت صحیح در فیلدها وارد شود.
   
 • کارگزار انتخاب شده مهم نیست، شماره حساب باید درست باشد و به صورت صحیح در فیلدها وارد شود.
   
 • در هر زمان می توانید این شماره حساب ها را در فورکست سیتی تغییر دهید.
   
 • اگر هنوز روی فورکست سیتی حساب ندارید، به صورت رایگان عضو شوید.
   
 • برای مشاهده MyAccount باید به حساب خود روی سایت وارد شوید.