Languages

website utilities

 

Follow us:
+1 (646) 48 000 22 (New York, USA)

Shooting Star Candlestick Pattern Definition

If there was a large rise in price in the middle of the day, but before the day ended it decreased to what it was at the beginning of the day and even less, a significant downward return occurred. The candlestick of this change (move) will be a Shooting Star in a daily time frame. A Shooting Star formation on the daily time frame is a very strong indication for probability of decreasing price in next days.

English

Hammer Candlestick Pattern Definition

If there was a large drop in price in the middle of the day, but before the day ended it increased to what it was at the beginning of the day and even more, a significant upward return occurred. The candlestick of this change (move) will be a Hammer in a daily time frame. A Hammer formation on the daily time frame is a very strong indication for probability of increasing price in next days.

English

تعریف الگوی شمعی همر (Hammer)

هرگاه قیمت در میانه روز کاهش زیادی یافته باشد، اما تا قبل از پایان روز مجددا به قیمت ابتدای روز یا حتی بالاتر از آن افزایش یابد، یک بازگشت صعودی قابل توجه اتفاق افتاده است. الگوی شمعی حاصل از این حرکت در قاب زمانی روزانه یک همر (Hammer) (چکش) خواهد بود. تشکیل همر در قاب زمانی روزانه یک نشانه بسیار قوی برای احتمال افزایش بیشتر قیمت در روزهای آینده است.

Persian

Ինչպես օգտվել « Ամենօրյա կանխատեսումներից "

Եթե ցանկանում եք սկսել առևտուր անել առաջիկա 24 ժամվա ընթացքում, ամենօրյա կանխատեսումները Forecast City-ից կտրամադրեն Ձեզ առավել ճշգրիտ և երաշխավորված գործողություններն ու ֆինանսական շուկայի տատանումները: Մեր ամենօրյա կանխատեսումները ներկայացվում են ավելի վաղ,քան այլ կայքերում, օրվա առաջին ժամերին, և դա Forecast City-ի ձեռքբերումներից եւ դրական հատկանիշներից ընդամենը մեկն է: Հենց այդ հատկությունն է դարձնում մեզ առաջին կայքը, որը կանխատեսում է Ձեզ համար վաղվա օրը:

Armenian

Як використовувати "Щоденні прогнози"

Якщо ви хочете почати торгувати протягом наступних 24 годин, щоденні прогнози від Forecast City покажуть вам найточніші і гарантовані дії і коливання фінансового ринку. Наші щоденні прогнози надаються раніше, ніж на інших сайтах, в перших годиннах дня, і це лише одне з досягнень і позитивних якостей Forecast City.

Ukrainian

Основні правила торгівлі на фондовому ринку

Ukrainian
  1. По-перше, визначте основні макро тренди на ринку і можливі зони повороту за допомогою місячної та тижневої часових рамок, або більш точної деннoю. Для цього корисні наші Щотижневі прогнози.
  2. По-друге, в денній часовій рамці виберіть графік, який показує одну з основних прогнозованих моделей завтрашнього напрямку ринку. Для збільшення швидкості і точності послуга, Щоденні торговельні можливості визначає такі типи графіків. Уважно виберіть ті, які відповідають макро трендам ринку, або можливим зонам повороту (як зазначено в першому правилі).
  3. І врешті в часовій рамці 1 година 30 хвилин знайдіть місце входу і виходу, враховуючи лінії підтримки і опору. Наша послуга Шоденних прогнозів, яка відображає деякі популярні графіки, може допомогти збільшити вашу точність.

القواعد الرئيسيّة للتّداول في الأسواق الماليّة.

Arabic
  1. أولاً، تحديد اتّجاهات السّوق الكليّة ومناطق العكس المحتملة، وذلك بمساعدة أطر زمنية شهريّة كانت أم أسبوعية أو يوميّة أكثر دقة. لهذا الغرض، توقعاتنا الأسبوعيّة بإمكانها أن تساعدك.
  2. ثانياً، في الإطار الزمني اليّومي، قم باختيار الرّسوم البيانيّة التي تظهر لك واحد من نماذج التوقّع الرئيسيّة لاتجاه سوق يوم الغد. لزيادة السّرعة والدّقة، خدمة فرص التّبادل اليومي تحدّد هذي الأنواع من الرسوم البيانية. يرجى الاختيار بعناية أولئك الذين يمتلكون الاتجاه الكلي من السّوق أو في مناطق العكس المحتملة (كما ورد في القاعدة الأولى).
  3. أخيراً، في الأطر الزمنية من 1 ساعة و 30 دقيقة، اعثر وادخل واخرج من الأماكن آخذاً بعين الاعتبار خطوط الدّعم والمقاومة. خدمتنا لتوقع التّداول اليومي، والتي تقدم تقاريرها لبعض الرسوم البيانيّة الشائعة، ستساعدك على زيادة دقتك.

Основные правила торговли на фондовом рынке

Russian
  1. Во-первых, определите основные макро тренды на рынке и возможные зоны поворота с помощью месячной и недельной временных рамок или более точной дневной. Для этой цели наши Еженедельные прогнозы могут оказаться полезными.
  2. Во –вторых, в дневной временной рамке выберите график, который показывает одну из основных прогнозираемых моделей завтрашнего направления рынка. Для увеличения скорости и точности услуга Ежедневные торговые возможности определяет такие типы графиков. Внимательно выберите те, которые соответствуют макро трендам рынка или или возможным зонам поворота (как указано в первом правиле).
  3. И в конце во временной рамке 1 час 30 минут найдите места входа и выхода, учитывая линии поддержки и сопротивления. Наша услуга Ежедневных прогнозов, которая отражает некоторые популярные графики, может помочь увеличить вашу точность.

Pages