website utilities


Follow us:
+1 (646) 48 000 22 (New York, USA)

پیش بینی های شهر پیش بینی بر اصول تکنیکال بنا شده است، بنابراین در روزهایی که انتشار اخبار اقتصادی مهم ممکن است جهت اصلی حرکت بازار را دستخوش تغییر کند، نمی توان پیش بینی های علمی خوبی - برای نمودارهایی که این اخبار بر آنها تاثیر می گذارند - انجام داد.
پنج خبر اقتصادی وجود دارد که می توانند نوسانات بسیار شدیدی در بازار تولید کنند. روزهایی که این اخبار منتشر می شوند روزهای پرریسک نامیده می شوند و باید از ورود به معاملات جدید خودداری کنیم.

(Non-Farm Payroll change (NFP خبری است که در صدر تکان دهنده ترین اخبار اقتصادی قرار دارد. این خبر که نشان دهنده تغییر در تعداد حقوق بگیران بخش های غیر کشاورزی ایالات متحده آمریکا است، نشان دهنده افزایش و یا کاهش قدرت این ابرقدرت اقتصادی در ماه گذشته می باشد. NFP در اولین جمعه هر ماه میلادی، ساعت 08:30 به وقت آمریکا منتشر می شود، این زمان در بیشتر روزهای سال، ساعت 17:00 به وقت ایران خواهد بود، ولی به دلیل اختلاف تاریخ آغاز و پایان وقت تابستانی دو کشور، در اوایل پاییز و اواخر زمستان، ساعت 16:00 به وقت ایران خواهد بود.
معامله گران بزرگ و حرفه ای از اواخر روز پنج شنبه از ورود به معاملات جدید اجتناب کرده و هر چه به زمان انتشار این خبر نزدیک تر می شویم، نوسانات بازار کوچکتر می شوند و نهایتا در زمان انتشار، انفجاری مهیب قیمت را به اطراف پرتاب می کند.

شهر پیش بینی برای روزهای NFP هیچ پیش بینی میان روزی ارائه نمی دهد و به شما نیز توصیه اکید می کنیم کمربند های ایمنی ما را جدی بگیرید:

  • ما در هفته منتهی به NFP دقت بیشتری برای معاملات خود داریم.
  • حجم سرمایه گذاری در معاملات جدید را با نزدیک شدن به اواخر هفته، کاهش می دهیم.
  • همچون معامله گران بزرگ از اواسط بازار نیویورک روز پنج شنبه، از ورود به هر معامله جدیدی خودداری می کنیم.
  • نقطه توقف ضرر معاملاتی را که در سود هستند، در مکان مناسبی در ناحیه سود قرار دهیم، تا درصورت بازگشت قیمت، این معاملات در سود بسته شوند.
  • در ساعت های نزدیک به انتشار NFP معاملاتی را که در سود ناچیز و یا ضرر ناچیزی هستند را می بندیم. فردا هم روز دیگری است!
  • در صورتی که نوسانات پس از انتشار خبر بسیار شدید باشد، برای معاملات روز دوشنبه نیز احتیاط کرده و با سرمایه کمی وارد می شویم.